5/erikrjk vala ja rajan sotaveteraanit Immolassa 19.8.2011

Kuvat Mikko Veijalainen, teksti Jarmo Piispanen

19.8. vietettiin perinteisin menoin 5/ERIKRJK:n valatilaisuutta yhdessä sodanajan joukkojen veteraanitapaamisessa Immolassa.

Juhlaa vietettiin kauniissa elokuisessa säässä. Paikalle oli kokoontunut runsas joukko varusmiesten omaisia ja ystäviä sekä veteraaneja kaikista rajajääkäripataljoonista saattajineen. Valatilaisuudessa joukkoja komensi koulun johtaja eversti Vesa Huuskonen, joka nimitti alokkaat rajajääkäreiksi. Valan luki Teuvo Saharinen Kainuusta. Lisäksi aluekappalainen Juhani Pellinen luki Jumalan sanaa profeetta Miikan sanoin. Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen toi tervehdyssanat varusmiehille ja rajajoukkojen veteraaneille. Juhlalounaalla kuulimme myös oltermanni kenraaliluutnantti Yrjö Kärkkäisen puheen, jossa hän muisteli sodanajan tapahtumia talvi- ja jatkosodassa.

Kun saimme vielä kuulla Vuoksen Mieslaulajien sanoja ja säveliä juhlassa, voitaneen sanoa, että juhla kauttaaltaan onnistui hyvin isänmaallisesti. On hieno asia, että veteraanijuhla on yhdistetty varusmiesten valajuhlaan. Näin juhla saa vaikuttavaa syvyyttä ja arvokkuutta.

Mukana oli myös vuosi sitten perustettu Raja- ja merivartiojoukkojen perinneyhdistys, jossa jäseniä on noin 1500. Viimeisempänä liittyjänä on Erikoisrajajääkärikilta.

Powered by Notepad