Vuosikokous 8.3.2007

Kuvat Risto Hyypöläinen ja Anne Kalliosaari, teksti Ilkka Kuikka ja Risto Hyypöläinen

Tilaisuuden alussa killan varapuheenjohtaja Jarmo Piispanen luovutti Jouko Rummukaiselle myöhästyneenä häälahjana spektroliittilautasen.

Killan puheenjohtaja Jouko Rummukainen avasi kokouksen klo 18.10. Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki puheenjohtajan johdolla menneen vuoden aikana kuolleiden killan jäsenten ja sotaveteraanien muistoksi. Kokous oli sääntöjen mukaan koolle kutsuttu, ja kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 13 varsinaista ja yksi kannattajajäsen.

Jouko Rummukainen esitteli vuoden 2005 toimintakertomuksen. Päätettiin lisätä toimintakertomukseen kohta tiedotus: killan tiedottamisesta vastaa hallitus ja sen edustajana killan puheenjohtaja. Tiedotuslinkkeinä ovat killan jäsentiedote, paikallislehdet Uutis-Vuoksi ja Etelä-Saimaa sekä killan internetsivut osoitteessa http://yhdistykset.etela-karjala.fi/rmkilta/. Keskustelussa tuli myös esille näkökanta, jonka mukaan toimintakertomuksen laatijan on suotavaa lukea edellisen vuoden toimintasuunnitelma ja ottaa mukaan kesken jääneet asiat.

Jouko Rummukainen esitteli tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelle 2006.

Puheenjohtaja luki Hannu Kaleniuksen esityksen asiasta ja Hannu Kalenius perusteli esitystään. Vilkkaan keskustelun päätteeksi päätettiin, että johtokunta selvittää, onko killassa henkilöitä, joille on mahdollista esittää RVL:n asiomitallia. Omaa kunniamerkkihanketta ei toteuteta.

Päätettiin hankkia 10 kpl RjP 2:n standaareja. Johtokunta laatii palkitsemissäännöt.

Jouko Rummukainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2007. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma lisäyksellä kohtaan tiedotus: killan tiedottamisesta vastaa hallitus ja sen edustajana killan puheenjohtaja. Tiedotuslinkkeinä ovat killan jäsentiedote, paikallislehdet Uutis-Vuoksi ja Etelä-Saimaa sekä killan internetsivut osoitteessa http://yhdistykset.etela-karjala.fi/rmkilta/.

Vuoden 2007 jäsenmaksuksi vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti 10 euroa.

Jouko Rummukainen esitteli vuoden 2007 talousarvioesityksen. Hyväksyttiin talousarvioesitys.

Ilkka Kuikka esitti puheenjohtajaksi Jarmo Piispasta. Jarmo hyväksyttiin puheenjohtajaksi yksimielisesti. Onnea! Johtokunnasta erovuorossa olivat Arto Pulkkinen, Kyösti Koivusalo, Antero Inkinen ja Jarmo Piispanen. Erovuoroisten tilalle johtokuntaan valittiin Arto Pulkkinen, Kyösti Koivusalo, Antero Inkinen ja Risto Hyypöläinen. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Antti Kanerva ja Pertti Jäkälä. Näille varamiehiksi valittiin Arvo Salmela ja Tapani Haapasalo. Valinta oli yksimielinen.

Päätettiin järjestää viikolla 47 pikkujouluristeily Tallinnaan Galaxy-laivalla. Lisäksi päätettiin järjestää joulu-tammikuussa killan jäsenille mahdollisuus Tali-Ihantala -elokuvan katsomiseen.

Lopuksi keskusteltiin vielä vaellusasioista mm. erävaelluksen SM-kisoista, jotka järjestetään Hossassa, vanhoista pakitsemisesineistä, killan pinssistä ja kiltaesitteestä. Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 21.05.

Loppukevennykseksi kokouksen valokuvaesittely.

Myytävät kiltatuotteet.
Kahville, mars.
Kokousväki valmistautumassa kolmetuntiseen maratoniin.
Sama kuin edellinen kuva tuntia myöhemmin ;-)
Pöydän paapuurin puoli. Kiltaveli Hannun takana killan lippu. Lippua pidetään kokouksissa ym. killan tilaisuuksissa olosuhteiden sen salliessa.
Jarmo Piispanen luovutti hieman myöhästyneen häälahjan kiltaveljiltä Jouko ja Erja Rummukaiselle.
Jouko Rummukainen avasi kokouksen.
Kokouksen pj ja sihteeri.
Kokouksen tiivis rytmi vaatii tarkkaa keskittymistä, kuten aina.
Kokouksen pj. Arto Pulkkinen
Joke pitää kalvosulkeisia. Onneksi ei ollut liian pitkät.
Puheenjohtajan työt luovuttanut Joke kiitospuheessaan.
Powered by Notepad