Killan puheenjohtajien kuvat 1962–2007 sekä killan sihteerin Ilkka Kuikan 5.12.2007

Kuvat ja teksti Risto Hyypöläinen

K-SR:n komentajan eversti Pasi Kostamovaaran kutsusta kokoonnuimme luovuttamaan killan puheenjohtajien kuvat rajavartiostolle. Komentaja katsoi sopivaksi tässä tilaisuudessa viettää sihteerimme kapteeni Ilkka Kuikan läksiäisiä reserviin. Ilkan työpanos oli killalle varsin suuri ja merkittävä.

Powered by Notepad