Sodanajan rajajääkäripataljoonien asevelitapaaminen ja rajajääkärikomppanian 2/2003 valatilaisuus

Kuvat Mika Albersson, Risto Hyypöläinen

Immolassa 13.8.2003 tapahtui useita merkittäviä asioita. Niistä kohokohtana voidaan mainita kaikkien yhdeksän sodanajan rajajääkäripataljoonan asevelitapaaminen ja Raja- ja merivartiokoulun rajajääkärikomppanian 2/2003 saapumiserän valatilaisuus.

Lisäksi:

Rajapataljoonien kokoukset juhlan jälkeen, jossa mm. RjP2:n noin 15 veteraania oli täysin yksimielisesti tehneet päätökset antaa Kaakkois-Suomen Rajamieskilta ry:n huolehtia RjP2 koskevista tehtävistä ja velvoitteista tästä hetkestä eteenpäin.

Kilta kiitti saamastaan luottamuksesta ja otti tehtävät vastaan heti kuultuaan asiasta kokouksen jälkeen. Tämä on suuri kunnia killalle saada hoitaa tätä annettua tehtävää, näin jo samana Rajamerkki 1/2003 -lehden julkistamispäivänä saimme vastauksen veteraaneja koskevaan kirjoitukseen.

Ilmoittautumiset.
RjP1
RjP2
RjP3
RjP4
RjP5
RjP6
RjP7
RjP8
ErOsP
Ilmoittautuminen
Majuri Per Heinrchs
Valatilaisuuden joukkojen katselmus. RVL:n päällikkö kenraali Hannu Ahonen.
Joukot ryhmittyneenä kenttähartauden alussa.
Valan esilukijana Per Heinrichs.
Valan vannominen.
Rajajääkäreiksi nimittäminen, RMVK:n johtaja Jorma Kosunen sekä rajavartiolaitoksen päällikön tervehdyssanat
Seppelepartion lähettäminen Rajamiespatsaalle. Veteraanien edustajana kenraali Kärkkäinen ja varusmies.
Veteraanien päiväjuhlan yleisöä.
Tervehdyssanat, K-SR:n komentaja Jaakko Kaukanen.
Juhlan eturivin arvovaltaista väkeä.
Savon sotilassoittokunta
Vuoksen mieslaulajat
Juhlapuhe, varatuomari Simo Kärävä
Korsuorkesteri esitti sodanajan liikuttavia sävelmiä
Palkitsemiset, RVL:n päällikkö
Tervehdykset, sotilasläänin komentaja ja varusmiehet
Veteraanit luovuttavat muistolaatan kiitokseksi kaikista asevelitapaamisista, Heinrichs ja Kärkkäinen
Sotilaskotisisarien tarjoilema juhlakahvi päivän päätteeksi maistuikin hyvin.
Kahvilla kevyesti, Korsuorkesteri
Pataljoonien kokoukset päivän päätteeksi. Kuvassa RjP2.
Rajamuseo oli avoinna koko historiallisen juhlapäivän. Oppaana toimi museohenkeen pukeutuneena museohoitaja Mika Albersson.
Powered by Notepad