Killan vuosikokous 25.2.2002 Immolassa

Kuvat ja teksti Risto Hyypöläinen

Kokousväki nautti Rajasotilaskodissa kahvit alkaen klo 18.00.
Killan puheenjohtaja Jouko Rummukainen toivotti herra everstin K-SR:n komentajan Jaakko Kaukasen ja arvoisat paikallaolijat tervetulleiksi kokoukseen Immolaan. Hän mainitsi, että kokous päätettiin pitää Immolassa Lappeenrannan Upseerikerhon sijasta jäsenistön lukuisista toivomuksista johtuen. Lisäksi hän mainitsi, että kokouspaikkaa voitaisiin vaihdella pitkin rajaa.

Lisäksi puheenjohtaja kiitti kaikkia yhteistyökumppaneita, erityisesti rajavartiostoa, ja hallituksen jäseniä kuluneesta vuodesta.
Kuvassa miltein kaikki osallistujat Raja- ja Merivartijakoulun auditoriossa, jossa kokousta pidettiin reilut kolme ja puoli tuntia.

Nähtävämmin kokouksen pitopaikkaa oli arvosteltu lappeenrantalaiskiltalaisten ja kiltaveteraanien joukkopoisjäännillä, vaikka Kaakonkulman paikallisosasto olikin edustettuna. Toki Lappeenranta tuli hyvin edustettua kahden uuden hallituspaikan myötä.

Nähtäväksi jää, olisiko seuraava vuosikokouspaikka melkoisestikin etelämpänä, kuitenkin Suomen puolella. Toivottaisiin silloin ymmärrystä, etteivät pohjoisemman edustajat kuitenkaan reagoisi samalla tavalla, vaan mahdollisuutta viettää tätä killan tärkeintä tapahtumaa tutustumalla eri vartiostoihin, Kaakkois-Suomen Rajavartiostoon henkilöstöineen ja samalla tekemällä paikallisesti kiltaamme tunnetuksi pidettäisiin rikkautena.

Selvennyksenä lukijoille, että Kaakkois-Suomen Rajavartiostolla on vartioitavaa rajaa 227 km, joten alue on pitkä ja kapea. Lisäksi, kun killan toiminta-alueena on koko Suomen valtakunta on selvää, että osallistumisesta vuosikokoukseen syntyy henkilökohtaisia kustannuksia joillekin jäsenille melkoisesti maksettavakseen, jolloin olisikin viisasta vaihdella kokouspaikkaa ihan kustannusten tasoittamiseksi

Komentaja Eversti Jaakko Kaukanen esitelmöi rajan h-hetken tietoa kokousväelle, kuin sopivasti rentouttaen kokousväkeä kestämään tulevat ponnistelut.

Seuraavassa kirjoittajan lyhyitä poimintoja komentajan esityksestä:
K-SR:n perustietoja
Henkilöstöä 640. äskettäin saatu 45 uutta henkilötyövuotta. Vuonna 2002 otetaan 60-70 uutta nuorta rajamiestä/-naista. Yhteistä rajaa Venäjän kanssa 227 km. Budjetti 30 milj. € (= noin 180 milj. mk). 1.9.2002 perustetaan Lappeenrannan Rajavartioalue.

K-SR:n haasteena on kasvava henkilöliikenteen nousu rajaylitysten (luvalliset) osalta. Rajanylityksiä vuonna 2001 oli 4,474 milj. sekä venäläisten Suomen rajan vartiointitason lasku Venäjän siirtäessä rajanvalvontajoukkojaan sen eteläiselle rajalle. Vastuu siirtyy Suomen rajanvalvonnalle. Venäläinen kuluttaa Suomessa käydessään keskimäärin 500 mk/vrk.

Rajalla saadaan kiinni 300-400 etsintäkuulutettua vuodessa.

Miten vastaamme venäjän rajanvartioinnin heikkenemiseen?
Koiria lisää 70 → 90. Täytyy muistaa, että 20 % koirista on pentuja.
Teknistä valvontaa lisää vuonna 2002.

Kertausharjoituksiin on rahaa yhteen per vuosi. Vuoden 2002 kertausharjoitukset järjestetään Vainikkalassa.

Komentajalle vielä suuri kiitos esityksestä ja osallistumisesta vuosikokoukseen.

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Kyösti Koivusalo ja sihteeriksi killan sihteeri kapteeni Mikko Lehmus.
Taloudenhoitaja Ari Penttilä esitti tilikertomuksen, tilit ja tilintarkastajain lausunnon.
Maanpuolustuskiltojen liiton kannustava esitys killan jäsenyyden eduista. Esittelyn tullessa täytenä yllätyksenä hallitukselle se kuitenkin koettiin hyvänä ja tarpeellisena kokouksemme kululle. Kuvassa esitelmöi Matti Mikkonen. Kiitokset MPKL:lle.

Kilta kiittää Rajavartiostoa puitteiden ja tekniikan järjestämisestä, vapaa-aikansakin uhraten meitä auttoi Jan-Petri Kovanen, jotta saimme esitetyksi videotykillä vuosikertomuksen PowerPoint-esityksenä.

Powered by Notepad