Vuosikokous Lappeenrannan upseerikerholla 15.2.2001

Kuvat ja teksti Risto Hyypöläinen

Rajamieskillan vuosikokous on aina vetänyt mielenkiinnollaan runsaasti väkeä paikalle ja niin oli tänäkin vuonna varsinkin uusien jäsenten paikallaolo oli vaikuttava ja merkittävä tulevan toimintavuoden kannalta. Ainakin on värikästä toimintaa luvassa kuluvalle vuodelle, jos esitysten runsaus ja kokousväen keskustelu halukkuus voi sitä ennustaa.

Aluksi kokousväki nautti pullakahvit jonka jälkeen aloitettiin kokous

Kokoukselle valittiin puheenjohtaja Pauli Kontunen vas. ja sihteeriksi killankin sihteerinä toimiva Mikko Lehmus.

Kuvasattumia kokouksesta.

Pauli Kontunen päätti kokouksen.
Kaakkois-Suomen Rajavartioston apulaiskomentaja everstiluutnantti Vesa Huuskonen piti esitelmän yleisistä toimintalinjoista tänä päivänä. Hän toi komentajan erityiset kiitokset ripeästä toiminnasta laavun rakentamisessa ja kertoi vartioston tukevan kiltatoimintaa kaikin käytettävissä olevin keinoin ja totesi kiltatyön vaativan kutsumusta jäsenistöltä niin miehiltä kuin naisiltakin.
Hyvä ja oikeinvalittu aihepiiri esitelmässä sateli joukon kiintoisia kysymyksiä rvl:n henkilöstöpolitiikasta, rajavartioston, tullin ja poliisin yhteistyöstä, helikopteristrategiasta, rvl:n budjetista ja taloudesta, valvontajärjestelmistä, koirapartioiden tulevaisuudesta, rajan aukeamisesta Pelkolassa, upseerikoulutuksen uudistumisesta ym, ym.

Lopuksi killan puheenjohtaja Jouko Rummukainen kiitti saamastamme tuesta laavunrakentamisessa sekä erityisesti suurkiitokset sihteereistä, joiden ripeää työskentelyä ilman kilta olisi ollut pahassa pulassa.

Powered by Notepad