Rajajääkäripataljoonien asevelijuhla Immolassa 15.8.2001

Kuvat Risto Hyypöläinen ja kapteeni Ilkka Kuikka, teksti Risto Hyypöläinen

Sodan ajan rajajääkäripataljoonien viides kokoontuminen järjestettiin perinteisesti Immolassa.

Veteraanien keski-ikä alkaa jo kahdeksalla, mutta vielä urhot jaksoivat saapua juhlimaan 300 hengen voimalla saattajineen.

Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Hannu Ahonen suoritti joukkojen katselmuksen ja kiitti pääjuhlan puheessaan rajajoukkojen veteraaneja heidän suurista teoistaan sotarintamilla. Nykytilanteesta Ahonen oli huolissaan eduskunnan budjettikäsittelystä, jossa tulisi ottaa huomioon rajan työvoiman tarpeen lisääntyminen ensi vuonna.

"Olemme iloisia siitä, että saimme Immolaan vieraiksemme jälleen veteraaneja Hangosta Petsamoon", sanoi Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja eversti Jaakko Kaukanen tervehtiessään veteraaneja.

ILMOITTAUTUMINEN

Pekka Korhola

RUOKAILU

Kenraaliluutnantti Hannu Ahonen lahjoitti piispalle kirjan Hangosta Petsamoon.

MANNERHEIM-RISTIN JA KOMENTOSAUVAN LUOVUTUS RAJAMUSEOLLE

KATSELMUS

RjP1
RjP2
RjP2
RjP3
RjP4
RjP5
RjP6
RjP7
RjP8
ErOsP
Lippu on saapunut. Joukkojen katselmus Rajavartiolaitoksen päällikkö everstiluutnantti Hannu Ahonen.

SEPPELEEN LASKU

Rajajoukkojen edustaja Leo Kojo laski seppeleen Rajamiespatsaalle.
Rajajoukkojen perinteen pitkän päivätyön – liki 40 vuotta – tehnyt Kaakkois-Suomen Rajamieskilta oli kutsuttu muiden rajakiltojen tapaan nyt ensimmäistä kertaa todistamaan sitä rajamiesten urheaa henkeä, joka juhlajoukoista oli vieläkin aistittavissa. Tässä ja nyt näimme sen nykyajalle ulottuvan rajajoukkojen selkärangan, kerralla, yhdessä rivissä ja asennossa. Tässä meille nuoremmille riittää vaalittavaa, kun veteraanien rivit tuosta edelleenkin harvenevat. Kuvassa Kaakkois-Suomen Rajamieskillan edustajat vas. vpj. Risto Hyypöläinen, perustaja- ja kunniajäsen Hannu Kalenius sekä killan pj. Jouko Rummukainen.

PÄIVÄJUHLA

Karjalan sotilassoittokunta
K-SR:n komentaja
Eturiviä
RVL:n päällikkö
Palkitut
Vuoksen mieslaulajat
Sotilasläänin komentaja
Varusmiesten koskettava tervehdys

KAHVIT

PATALJOONIEN KOKOONTUMINEN

RjP2:n mies Bruno Tiainen
Rjp2:n kokoontuminen
Vasemmalta killan jäsenet Bruno Tiainen ja tänä päivänä rv-laitoksen kunniaristillä palkittu Reino Kannelkoski. Välissä Rajamiespatsas.

Kilta kiittää mahdollisuudesta osallistua kunnioitettuun asevelijuhlaan ja toivottaa veteraaneille voimia ja Jumalan siunausta sekä kiittää rajavartiostoa perinnetyömme lujittajana.

Powered by Notepad