Rajamieskillan esittely

Kaakkois-Suomen Rajamieskillan tarkoituksena on maanpuolustushengen vaaliminen, Kaakkois-Suomen rajavartioston ja sen täydennysalueen väestön toisiinsa lähentäminen, jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen, killan piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden ja yhteisten muistojen vaaliminen, Kaakkois-Suomen rajavartiostossa sekä Raja- ja Merivartiokoulussa palvelevien asevelvollisten ja reserviläisten viihtyvyyden edistäminen sekä vaikeuksiin joutuneiden sotaveteraanien tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, julkaisee kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita tilaisuuksia.

Takavuosien suosituimpia toimintamuotoja ovat olleet rajan takaisille lähialueille suuntautuneet retket ja matkat, joilla on päästy tutustumaan sekä tämän päivän elämään Venäjällä että sotien aikaisiin tapahtumiin ja taistelupaikkoihin. Linja-autot ovat yleensä täyttyneet jo ennen kuin matkasta on ennätetty tiedottaa.

Perinnetoiminnassa on saatu videoitua veteraanien kokemuksia sotien ajalta. Vuoden 1996 aikana valmistui videotaltiointi, jossa rajajoukoissa palvelleet veteraanit kertovat kokemuksistaan.

Kiltapäivillä on vietetty sotilas- ja eräelämää. Edellisten kiltapäivien ohjelmassa oli mm. rynnäkkö- ja tarkkuuskivääriammuntaa, rosvopaistin tekoa, hätäravintoon tutustumista sekä monia muita sisseille, sotilaille ja reserviläisille tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Kilta pitää yhteyttä sekä Kaakkois-Suomen rajavartiostoon, että raja- ja merivartiokouluun ja niiden henkilökuntaan. Osallistuu kutsuttaessa erilaisiin tapahtumiin sekä pitämällä yllä tietoa, että kaikki kiltalaiset ja rajan henkilökunta ystävineen ovat tervetulleita killan tapahtumiin. Kilta tutustuttaa vuosittain uudet erikoisrajajääkärit kiltamme toimintaan järjestämässään kilta-infossa varusmiehille. Esittämällä killan 20 minuuttia kestävän esittely-DVD:n koko kurssille. Lopuksi pidetään varusmiestoimikunnan henkilöiden kanssa vapaamuotoinen palaveri, kuinka kilta-asiat toimivat varusmies- ja reserviaikana.

Immolan varuskunta-alueen ampumaradat ovat olleet myös kiltalaisten käytettävissä. Vuosittain on järjestetty ampuma-, pilkki- ja suunnistuskilpailut killan jäsenistölle.

Kilta pitää yhteyttä sekä Kaakkois-Suomen rajavartiostoon, että raja- ja merivartiokouluun ja niiden henkilökuntaan. Osallistuu kutsuttaessa erilaisiin tapahtumiin sekä pitämällä yllä tietoa, että kaikki kiltalaiset ja rajan henkilökunta ystävineen ovat tervetulleita killan tapahtumiin.

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Kaakkois-Suomen rajavartiostossa ja sen edeltäjäksi tai sille läheiseksi katsottavassa joukko-osastossa palvellut tai palveleva hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka killan johtokunta jäseneksi hyväksyy. Edellä mainittuja ehtoja täyttämätön voi olla kannattava jäsen ilman äänioikeutta.

Kaakkois-Suomen Rajamieskillan säännöt
Powered by Notepad